Zamyšlení dušičkové

České Budějovice 31. 10. 2011

Přiznám se, že importu zvyků spojených se svátky, jako je Svatý Valentýn nebo nyní All Hallows' Day, tedy Halloweenu, příliš neholduji. Nebo spíš určitému spotřebitelskému chování, které je v posledních letech provází. Nic proti zubatým vydlabaným dýním či děsivým převlekům, ať si děti užijí… Ale původní česká náplň Památky zesnulých, respektive Památky všech věrných zemřelých, jako jednoho z nejvýznamnějších dnů církevního roku, se trochu posouvá a rozplývá jako v ranní listopadové mlze. Ale k takovým posunům původního významu docházelo vždycky…

Pravda je, že se o tomto víkendu u sebemenšího venkovského hřbitůvku nedalo zaparkovat, tuto úctu k předkům v sobě alespoň jedenkrát do roka máme a mít budeme. Vždyť vzpomínka na zemřelé patří do evropské křesťanské praxe už přes tisíc let. A i opat Odilo, jemuž jsou „dušičky“ připisovány, navazoval na konci prvního tisíciletí na původní pohanský svátek keltského nového roku, kdy se podle tradice prolínal svět zemřelých se světem nás živých.
Ale Svátek všech svatých 1. listopadu – na rozdíl od všech sousedních států, a tedy společné historii navzdory – jako státní svátek neslavíme. Jsme jedni z mála evropských katolických zemí, kdo tak nečiní. Škoda.
 
K předvečeru dušiček, noci, kdy duše zemřelých vystupují z očistce, patřila na jihočeském venkově řada zvyků. Moji prarodiče si pamatovali na plnění lampy máslem, prý aby si dušičky mohly ošetřit spáleniny od plamene očistce, nebo na pečení „dušiček“ s mákem. Dnes se po těchto jemných nitkách k zvykům předků už nadobro slehla zem. A obávám se toho, co všechno bychom se ve veřejné anketě na téma těchto dvou dnů dozvěděli…
Jsem rád, že přes všechny dobové nátěry skutečné hodnoty, jako je úcta k předkům a pokora, přeci jen přežívají. A snad si zvyknu i na zubaté dýně…
 
Ing. Václav Baštýř
poslanec
 
 
 

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie