Putování s ministrem

Václav Baštýř, místopředseda Okresní agrární komory České Budějovice, nechyběl na nejprestižnějších společenských a odborných akcích 36. ročníku agrosalonu Země živitelka. „S potěšením jsem pozvání využil jako příležitost diskutovat o aktuální situaci v zemědělském odvětví s nejvyššími ústavodárnými činiteli, představiteli profesních organizací i agropodnikateli,“ komentoval důvod svého aktivního přístupu k zemědělské výstavě.

Při zahájení veletrhu se setkal s prezidentem ČR Václavem Klausem, prezidentem Agrární komory ČR Janem Velebou, prezidentem Potravinářské komory ČR Miroslavem Tomanem a předsedou Poslanecké sněmovny ČR Miloslavem Vlčkem. O nejpalčivějších problémech jihočeského zemědělství a venkova hovořil s jihočeskými poslanci a senátory. Do debaty se pustil i s ministrem vnitra Martinem Pecinou.
 

Rozhovor s prezidentem Agrární komory ČR Janem Velebou.
 
Nad rámec slavnostních událostí na českobudějovickém výstavišti doprovázel ministra zemědělství Jakuba Šebestu při jeho putování po zemědělských podnicích v Jihočeském kraji. „Putování s ministrem po podnicích provozujících zemědělskou prvovýrobu byla velmi vhodným nástrojem pro argumentaci zásadních požadavků agrární praxe vůči ministerstvu zemědělství. Osvěžující pracovní cesta do terénu nad rámec stereotypních oficialit,“ sdělil své dojmy z celodenní cesty Václav Baštýř. Sérii exkurzí zahájila návštěva podniku Rybářství Třeboň, a. s. Ministr se od místopředsedy představenstva společnosti Jana Hůdy při procházce po hrázi největšího jihočeského rybníku Rožmberk dozvěděl o historii a současném stavu pětisetleté třeboňské rybniční soustavy. Václav Baštýř s Janem Hůdou v  souvislosti se zkušenostmi s povodněmi v roce 2002 zdůraznili obrovský vodohospodářský význam uvedených vodních systémů v krajině. Apelovali na nutnou veřejnou podporu jejich údržby a zachování jako pojistky na ochranu obyvatel a majetku před velkou vodou. Při následné návštěvě sádek se hovořilo o nadstandardní kvalitě třeboňského kapra, který se dá, vzhledem ke konzervativním stravovacím návykům české kuchyně, považovat za zatím nedoceněný bioprodukt. „Nárůst poptávky po zdravé výživě za příznivou cenu, marketingová kampaň na podporu konzumace domácích ryb a zájem obchodníků o zpestření sortimentu o uvedený produkt snad pomohou ke zvýšení pouhé kilogramové spotřeby na obyvatele,“ hodnotí Václav Baštýř impulsy pro zlepšení odbytu třeboňského kapra na českém trhu.
 

Návštěva Rybářství Třeboň
 
Od třeboňských rybářů zamířil ministr s doprovodem na rodinnou farmu Petra Habesbergera v nedalekých Dvorcích. Podnik je z hlediska vývoje zaměření typickým příkladem přizpůsobování zemědělských živnostníků měnícím se dotačním a tržním podmínkám. Ministr Šebesta se z úst majitele podniku dozvěděl o problematice působení ve chráněné krajinné oblasti. Farmář postupně přešel od chovu prasat na masný skot a agroturistiku. Habesbergerovi chovají asi 50 ks skotu plemene Charolais a obhospodařují cca 180 ha, z toho 80 ha vlastních. Centrální dvůr je postupně podrobován rekonstrukci.  V současnosti zde již funguje penzion a restaurace. Vzhledem ke značné zamokřenosti lokality  jsou veškeré pozemky zatravněné, určené především k pastvě masného skotu a k výrobě sena. Proto bylo hlavním tématem rozhovorů otázka očekávaného vývoje agroenvironmentální politiky EU a revize méně příznivých oblastí.
 
 
Zastavení v Rybářství Nové Hrady
 
Putování ministra a jeho doprovodu po jižních Čechách završila exkurze v podniku Rybářství Nové Hrady, s. r. o., kde kombinují produkci sladkovodních ryb s chovem vodní drůbeže. Firma udržuje při životě jediný šlechtitelský chov hus v České republice. Přesto má vzhledem k neustále klesajícím stavům hus u nás problémy s fungováním. Ředitel společnosti Lubomír Zvonař jako důvody ohrožení existence unikátního genofondu zmínil nezájem průmyslu a obchodních řetězců. Nikdo v České republice nezpracovává husy porcované jako třeba kuřecí maso. No a čtyřkilové husy, byť v nejvyšší kvalitě, jsou vzhledem k nepraktičnosti a ceně jen zřídka součástí rodinných nákupů jídla. Václav Baštýř proto při příležitosti závěrečné večeře neopomněl ministru Šebestovi poděkovat za slíbenou dotační podporu pro zachování unikátního chovu hus z novohradských rybníků.

 

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie