Problém D3 a R3 nejsou peníze, ale někteří „lidi“...

22. 1. 2013 České Budějovice

V nedělních Otázkách Václava Moravce (20. 1.) hovořil o svém postoji k aktuálním cílům dopravní politiky nový ministr dopravy Zbyněk Stanjura. A hovořil uvážlivě. Jsem potěšen, že pan ministr vnímá tak jako my Jihočeši naléhavost dostavby dálnice D3. Uvedl, že stavba jihočeských úseků je v podstatě dobře připravena. Otevřeně hovořil i o financování bošileckého úseku, kde by spíše než využití dosud málo odzkoušených „PPP“ projektů, nesoucích v sobě i jistá rizika včetně případného tlaku na změnu systému výběru mýta, raději viděl řešení formou spolupráce například s dodavatelem či bankou. Těm by pak stát v delším časovém horizontu úvěr splácel. Jasně deklarovat vůli ministra rychle se v této věci rozhodnout. Pochválil i konstruktivní debatu, která v této věci probíhá v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny.
 
Bohužel ne vždy se ale, jako místopředseda Sdružení pro výstavbu D3 a R4, s konstruktivním přístupem setkávám jinde. Naposledy se to projevilo před Vánoci na jednání o urychlení výstavby D3 a R3 na českobudějovickém magistrátu. Opět jsem tu musel otevřeně a pro některé možná až drsně kritizovat přístup Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pokud nyní dochází ke skluzům ve výstavbě jednotlivých úseků, vázne to právě na ŘSD. Už to, že na pracovní jednání nechodí čelní manažeři a posílají na debaty náměstky a zástupce s omezenými kompetencemi, svědčí o tom, že bez změny přístupu ŘSD se nepohneme dál. Od předvánočního jednání jsme si hodně slibovali. Byli na něm za Sdružení jeho předseda senátor Pavel Eybert a já jako místopředseda, primátor Českých Budějovic Juraj Toma a senátor Jiří Šesták, protože pro něj je obchvat Českých Budějovic jedním z hlavních témat, dále generální ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Tomáš Čoček, ale za ministerstvo dopravy a za ŘSD jen zástupci bez kompetencí či větších znalostí problematiky. A přitom na bedrech ŘSD nyní leží činnosti, které zpomalují realizaci staveb současných, například i termín dodání úseku stavby mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí k 30. 6., ale hlavně odkládají přípravu a realizaci staveb budoucích. Právě připravenost staveb na D3 a R3 je rizikem, které vyústí v to, že peníze alokované ze SFDI na konkrétní činnosti na konkrétních stavbách vlastně není možné využít, prostavět, protože se kvůli administrativním průtahům prostě ani nekopne. A tak se pak vrací zpět na SFDI. To je bohužel realita nejen u nás, ale i v jiných regionech. Takže paradoxně není takový problém peníze sehnat, ale pracně vybojované prostředky řádně a včas proinvestovat. A zatímco my na jihu s nervozitou počítáme každý den skluzu, kdy se na D3 a R3 „nic nestane“, jinde jsou, zdá se mi, „v klidu“. Když se otočím a položím si otázku, co pozitivního se v uplynulém roce v nových úsecích přihodilo, tak musím odpovědět, že vlastně nic. Na jednání nechodí ti, kteří chodit mají, příprava se nebezpečně prodlužuje o zbytečné administrativní přešlapovačky, a aktivitu u některých prostě při nejlepší vůli nevidíme. My nemáme finanční krizi, my máme krizi z lidí, kteří neumějí stavby řádně zúřadovat! Zakopaný pes je u nás jednoznačně v připravenosti jednotlivých staveb.
 
Proto jsme všichni jihočeští zástupci na tomto jednání také apelovali, aby došlo k tlaku na co nejrychlejší vydání metodického výkladu vyhlášky ze strany ministerstva financí k novele zákona o vyvlastnění, aby bylo možné připravovat další úseky. Proto budeme žádat jmenovitý přehled vlastníků pozemků u stavby úseku Úsilné–Hodějovice, čili obchvatu Českých Budějovic, proto se vší vážností žádáme dodržení termínu odevzdání stavby úseku z Tábora do Veselí nad Lužnicí k plánovanému termínu 30. 6. 2013. A proto společně s předsedou Sdružení Pavlem Eybertem po jednání únorové schůze sněmovny navštívíme ministra dopravy Zbyňka Stanjuru, abychom ho informovali nejen o technikáliích připravované stavby úseku z Krasejovky k hranicím s Rakouskem, ale i o momentálních problémech, které se podle mě dají řešit celkem jednoduše – větší kvalitou všech zainteresovaných institucí.
 
Ing. Václav Baštýř
 
 

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie