Osobní profil

Proč vstupuji do vysoké politiky

Do politiky se odvažuji vstoupit po zralé úvaze. Možná s naivní představou, že v ní mohu zúročit své dosavadní zkušenosti a podílet se na tvorbě lepší, nezadlužené budoucnosti pro naše děti.  Se závazkem podílet se na úpravě legislativních norem s cílem alespoň částečně sejmout z podnikatelů a živnostníků břemeno neúnosné byrokratické a daňové zátěže. S vizí nastavit státní podporu k motivaci mládeže ke vzdělání a zakládání rodin, k motivaci občanů ČR pracovat a starat se o své zdraví. Chci přinést jistotu dostatečné zdravotní a sociální péče pro nejvíce potřebné. Pokud získám poslanecký mandát, budu s úctou ke konzervativním pravicovým hodnotám usilovat o zajištění nedotknutelnosti vlastnických práv a o podporu etického podnikání. Rád bych se případným politickým vlivem podílel na zkvalitnění dopravní infrastruktury v Jihočeském kraji. Protože jsem zemědělec žijící na vesnici,  je mi blízká problematika venkova. Chtěl bych zlepšit veřejné mínění o podnikatelích i politicích. Nedělám si iluze o snadném prosazování uvedených záměrů v nejvyšších politických sférách. Pouze aktivním zapojením do politických struktur za podpory voličů a své politické strany se mohu pokusit ovlivnit dění současné a budoucí.


Životopis

Osobní údaje

  • Jméno a příjmení: Václav Baštýř
  • Titul: Ing.
  • Datum a místo narození: 28. března 1962 v Českých Budějovicích
  • Sta: Rozvedený: , dvě děti
  • Státní příslušnost: Česká republika
 
Vzdělání

  • Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta – obor fytotechnický,
   ukončeno 1994 státní závěrečnou zkouškou
  • Zemědělská a technická škola v Táboře – obor fytotechnický,
   ukončeno 1981 maturitní zkouškou


Zaměstnání

  • 1991 – 2009: Soukromě hospodařící rolník
  • 2005 – 2009: GARNEA a. s. – zakladatel obchodní společnosti
  • 1995 – 2005: GARANT “A“ s. r. o. – zakladatel společnosti
  • 1985 – 1991: Lužan – oblastní a krajský technik, agronom
  • 1983 – 1985: Zemědělské družstvo Dynín – technik, specializace na fytotechnickou sféru


Politické funkce

  • 2008 – delegát kongresu ODS
  • 2006 – zakladatel Místního sdružení ODS v Neplachově
  • 2006 – člen krajské rady ODS
  • 2006 – člen oblastní rady ODS


Veřejné funkce

  • Místopředseda Agrární komory (3 volební období)
  • Předseda stavební komise, obec Neplachov (2 volební období)


Dobročinné a občanské aktivity

  • Jihočeská univerzita
  • Město Tábor
  • Střední odborná škola veterinární a zemědělská v Českých Budějovicích
  • Diecézní charita České Budějovice
  • Gymnastický oddíl ve Veselí nad Lužnicí
  • Spolek dobrovolných hasičů v Neplachově


Cizí jazyky

  • Němčina
  • Ruština


Zájmy

  • Sport (lyžování, horská turistika, cykloturistika, stolní tenis, sqash)
  • Myslivost
  • Vinařství

 

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie