Odpověď na otázku Parlamentních listů

Praha 28.3.2011

Jaké by podle Vás měly být pilíře sociální reformy a jak hodnotíte dosavadní kroky v jejich přípravě, které učinil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek?


 
Společně s dalšími poslanci ODS podporuji směr, kterým se návrh sociální reformy vydal. Domnívám se ale, že pro realizaci zásadních systémových změn, které zcela neoddiskutovatelně musíme provést, je třeba doplnit obecné směrování sociální reformy o opatření, jež by zbytečně složitý systém zjednodušila a zprůhlednila.
Pokud chceme při současné míře podfinancování důchodového systému a demografických aspektech do budoucna udržet životní úroveň seniorů, sociálně potřebných a handicapovaných spoluobčanů i dostupnost sociálních služeb, musí se reforma opírat o promyšlený systém financování. Stačí se podívat na chyby, jichž se nezajištěným financováním dopustily další státy Visegrádské čtyřky. Stabilizaci zajistí sjednocování sazby DPH, přičemž celková výše zdanění zůstane zachována a přímé zdanění bude sníženo.
Důležitým krokem je postupné zvyšování věku odchodu do důchodu, které bude i po roce 2030 pokračovat sjednocováním hranice mezi muži a ženami a bude se vyvíjet s očekávaným prodlužováním délky života dožitého ve zdraví.
Dalším pilířem je aktivní přístup pojištěnců, kteří budou využívat instrumentů jako je individuální dobrovolné spoření, mezigenerační solidární převod procenta sociálního pojištění na důchody rodičům atp.
V návrhu zákona o sociálních službách vnímám jako důležitý prvek definovat jednotná závazná kritéria, podle nichž budou kraje přerozdělovat příspěvky podle zákona o sociálních službách. Jako politik z regionu vnímám, že tato uzlová místa mohou představovat případná rizika a stát nebude mít dostatečnou legislativní oporu při řešení možných problémů a instrumenty pro to, aby mohl celoplošně garantovat dostupnost sociálních služeb.

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie