Kdo je skutečně proti korupci?

Praha 17. – 23. 10. 2011

Vážení čtenáři,

rozhodl jsem se vám na své stránce představit článek, který otiskl časopis Respekt v pondělí 17. října ve svém dvaačtyřicátém čísle k tematice veřejných zakázek.
Jsem dalek toho rozporovat či komentovat všechny konotace a asociace, které má takto vystavěný text vyvolat. Přes všechen respekt v případě tohoto typu média a takto cílených sdělení to ani nemá smysl. Musím si ale se starými latiníky položit onu klíčovou otázku: Qui bono? Komu to má prospět?

Svůj názor na předložený návrh novely zákona o veřejných zakázkách jsem formoval dlouho a poctivě. Poznal jsem postoje lidí, jichž se dosavadní problémy spojené s veřejnými zakázkami bezprostředně týkají. Pozval jsem ke společné schůzce i několik starostů jihočeských měst a obcí. Ne těch největších, za nimiž stojí aparáty úředníků a které dokážou zúřadovat cokoli, ale těch menších a malých, jimiž by takto vystavěný zákon fatálně zkomplikoval život. Jsem rád, že moje pozvání přijali a že jsme mohli několik hodin otevřeně nad novelou diskutovat.

Ze schůzky mám několik hustě popsaných stránek věcných a zcela konkrétních připomínek starostů k těm nejspornějším a nejproblematičtějším bodům, jež původní návrh obsahoval. A tyto výstupy jsem také zapracoval do svých připomínek. Nic z toho se v článku neobjevilo… Jsem proti korupci, ale také i proti vágním formulacím a sporným řešením, jež návrh novely obsahuje. A musím proto brojit proti výjimkám, které potencují další, dosud skryté „výjimky“ a rozjedou obludnou korupční spirálu. Budu brojit proti „firmám z obýváku“, které podvodem přebijí ty opravdové, proti zbytečné administrativě, která hlavně menší obce zahltí a v důsledku odradí od investiční činnosti. A proti dalším rizikům, které návrh obsahuje, ať se to zadavatelům líbí nebo ne.

Mluvit s lidmi, ptát se na jejich názory a zkušenosti a vkládat je do svých postojů. To vnímám jako legitimní poslaneckou práci. A daleko důležitější atribut, než kdo má jakou značku na autě, nebo nekonečný příběh o lidech přicházejících z jihu…

Ing. Václav Baštýř
poslanec    

 
 
Článek zde

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie