Každému podle jeho kilometrů…

České Budějovice 17.1. 2011

Neznám motoristu, kterého by neštvaly děravé vozovky a úseky, které připomínají spíše tankodrom než komunikaci první třídy /viz foto/. A to jsem teprve v půlce zimy.

Neznám Jihočecha, kterému by nevadilo, že žije v kraji, který vlastně nemá jediný kilometr zpoplatněné dálnice, ale který si kvůli tomu, že párkrát do roka zamíří do matičky Prahy a po dálnici se jen zlehka „sklouzne“, musí kupovat dálniční známku za dvanáct stovek.

Jako poslanec za Jihočeský kraj jsem proto připravil pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 
Můj pozměňovací návrh je důležitým předstupněm k urychlenému zavedení výkonového zpoplatnění osobní dopravy na dálnicích. Protože podle mého jedině výkonové zpoplatnění je k uživatelům dálnic a rychlostních komunikací výrazně spravedlivější než současný paušální časový poplatek.
 
V budoucnu by měli majitelé vozidel platit pouze to, co skutečně spotřebují, co takzvaně projedou. Ti, kteří jezdí po zpoplatněných úsecích méně, už dále nebudou dotovat motoristy, kteří užívají a tedy i opotřebovávají dálnice a další komunikace pravidelně.
 
Díky výkonovému zpoplatnění se podle mých analýz jednoznačně zvýší příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury. Pro nás, širokou motoristickou veřejnost, to znamená, že stát či soukromí investoři v rámci tzv. PPP projektů, budou moci investovat více prostředků do výstavby a údržby silnic a konečně se dočkáme takových vozovek, které i dvacet let po revoluci jezdíme obdivovat k sousedům. Nezapomínejme, že bychom potřebovali dobudovat minimálně dalších tisíc kilometrů dálniční sítě a to co nejdříve. Pro jižní Čechy považuji rychlé dokončení dálničního spojení s Prahou a Lincem jako naprosto klíčové.
 
Můj pozměňovací návrh počítá v první fázi se zavedením elektronických časových kuponů, které nahradí nynější kupony papírové. Přechod na elektronizaci systému výběru časového poplatku bude využívat nynějšího systému mýtných bran a nevyžádá si tedy žádné další investice a budování dodatečné infrastruktury. V budoucnu bude využívat satelitní technologie a naše země ne nezmění v krajinu protkanou nesmyslným kvantem mýtných bran…
 
Moderní způsoby administrace a kontroly zabrání současným únikům při výběru časového poplatku, které jsou dnes podle odhadů přibližně desetiprocentní.
 
Elektronický časový kupon jako předstupeň pro zavedení výkonového zpoplatnění osobní dálniční přepravy bude mít řadu výhod pro uživatele. Bude možné ho dobíjet moderními způsoby, například prostřednictvím mobilu nebo internetu, bude přenositelný například v rámci rodiny a nebude tedy fixován pouze na jedno jediné vozidlo.
 
K zavedení výkonového zpoplatnění osobní dálniční přepravy už přistoupily evropské země jako Francie, Itálie či Španělsko. Podle mých informací se diskuse na toto téma vedou i v Německu. Zavedení výkonového zpoplatnění je též záměrem Komise EU.
 
Domnívám se, že přes všechny medializované strašáky, koncentrované do varování, že se s výkonovým zpoplatněním mohou zvýšit náklady na užívání dálnic ze současných dvanácti set či uvažovaných patnácti set za časový kupon až na desetitisíce (!?), jde o systém navýsost spravedlivý. A dokonce sociálně citlivější, umožňující variabilitu ve stanovení výše poplatku tak, aby nedošlo k ohrožení pracovní mobility či životní úrovně sociálně slabších občanů například zavedením slev či fixačních stropů.
 
Ukažte mi spravedlivější systém zpoplatnění než je ten, který se odvíjí od počtu ujetých kilometrů a tedy míry opotřebení dané komunikace. Naopak, v situaci v jaké se nacházíme, v něm vidím jednu z mála cest, jak získat prostředky pro dostavbu potřebných dálnic a kvalitní údržbu české dálniční a silniční sítě.

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie