České dráhy a RegioJet

Praha 3. 1. 2012

 

Dobrý den,
 
Jako spousta dalších občanů platím státu daně a zajímá mě osud peněz, které státu svěřuji k dobru všech. Měl bych na vás, jako na předsedu parlamentního podvýboru pro dopravu, několik zcela konkrétních dotazů, které se týkají společnosti České dráhy. Pokud je mi dobře známo, tato státem kontrolovaná společnost získává peníze také ze státních dotací, tzn. z rozpoču a peněz daňových poplatníků.
 
Moje dotazy úzce souvisí se vstupem společnosti RegioJet na trať mezi Prahou a Ostravou:
 
1) Jak je možné, že šéf Českých drah pobírá plat 500 000 Kč, když je tato společnost prodělečná?
 
2) Proč dostaly ČD minulý rok dotaci 4 miliardy Kč od státu a na co byly tyto peníze použity?
 
3) Jestliže ČD požádají o více peněz kvůli konkurenci RegioJetu na ziskové trati Praha - Ostrava, dostanou je?
 
4) Považujete za možné, že se stát zbaví kontroly nad ČD a ty budou privatizovány?
 
5) Jaké spojení v současné době existuje mezi státem a ČD?
 
 
S pozdravem,
Jan Buchar

 

 

 

Vážený pane Buchare,

předsedou podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru PS P ČR jsem prakticky několik týdnů. Protože jsem Vám samozřejmě chtěl odpovědět co možná nejpodrobněji, obrátil jsem se s Vašimi dotazy i na vedení Českých drah. Právě jsem obdržel jejich stanovisko a obratem Vám proto zasílám následující odpovědi:  
 
 

 1) Jak je možné, že šéf Českých drah pobírá plat 500 000 Kč, když je tato společnost prodělečná?

České dráhy jsou akciovou společností a jsou od státu a státního rozpočtu formálně i fakticky odděleny. Řízení a provoz této společnosti probíhá v podstatě jako u každého jiného soukromoprávního podniku. Na rozdíl od nich zde má stát jako stoprocentní akcionář kontrolní mechanismy a může na společnost působit tak, aby ve větší míře než soukromé podniky realizovala aktivity pro stát a kraje za výhodnějších podmínek.

 

České dráhy si na svůj provoz musejí vydělat svým podnikáním, byť jde většinou o státní zakázky. Vpřípadě výběrových řízení, která se připravují na úrovni Ministerstva dopravy ČR a krajských úřadů, tak musí obstát vedle soukromých společností, které mají také zájem o tyto státem a kraji financované zakázky.

 

České dráhy prošly pod současným vedením významnou transformací na klasickou obchodní společnost. Snížení nákladů o stovky milionů korun a uzavření dlouholetých smluv se zákazníky se projevilo dosažením kladného hospodářského výsledku. Společnost již není ztrátová. Pozitivní změny dokládá i získání mezinárodního ratingu v investičním pásmu. Vsoučasnosti je výše odměny managementu u společnosti v kompetenci Výboru pro odměňování, který je podřízen Dozorčí radě společnosti.

 
 

2) Proč dostaly ČD minulý rok dotaci 4 miliardy Kč od státu a na co byly tyto peníze použity?

České dráhy stejně jako ostatní dopravci uzavírají s objednateli smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti. Podle platné legislativy EU a ČR mají dopravci zajišťující tyto služby nárok na úhradu prokazatelné ztráty z provozu takové veřejné služby. Cestující v ČR, podobně jako v ostatních zemích EU, neplatí plné náklady spojené s přepravou a tento rozdíl doplácí objednavatel, v ČR jde o Ministerstvo dopravy a krajské úřady. Nejde o dotaci, ale o smlouvu, která přesně vymezuje rozsah a kvalitu služeb, které dopravce musí zajistit. Smlouva obsahuje také penále v případě, že služba není zajištěna v požadovaném rozsahu nebo v požadované kvalitě. Tuto úhradu dostávají i soukromé společnosti zajišťující provoz vlaků v závazku veřejné služby, např. Viamont nebo Vogtlandbahn, a úhradu tzv. tarifního závazku (tedy dotaci např. na přepravu seniorů nebo dětí) dostávají i soukromé společnosti provozující své spoje na podnikatelské riziko, např. Regiojet. Tato úhrada souvisí s prokazatelnou ztrátou z provozu objednaných vlaků, např. poplatky za užívání dopravní cesty (kolejí), náklady na energii (nafta, elektřina), údržbu a opravu vlaků, mzdy zaměstnanců atp.

 
 

3) Jestliže ČD požádají o více peněz kvůli konkurenci RegioJetu na ziskové trati Praha - Ostrava, dostanou je?

Výše prokazatelné ztráty a její úhrada jsou vždy vypočteny na konkrétní objednávku objednavatele a skutečně realizované služby. RegioJet tak nemá na výši této úhrady vliv. Její výši ovlivňuje pouze objednávka Ministerstva dopravy, v regionální dopravě příslušného krajského úřadu. V praxi tak výši úhrady může ovlivnit např. vyřazení ziskových vlaků z této objednávky, které částečně sanovaly ztrátu jiných spojů a snižovaly tak zatížení státu, nebo rozšíření objednávky o další ztrátové spoje.

 
 

4) Považujete za možné, že se stát zbaví kontroly nad ČD a ty budou privatizovány?

Ve většině evropských států a v USA jsou osobní železniční dopravci v rukou státu nebo příslušných municipalit, a to i v případě akciových společností. Velká část zdánlivě privátních firem v oboru jsou vlastněny jinými státními firmami, např. Abelio nebo Keolis. Plně privatizované prostředí je zcela výjimečné a ani to se neobejde bez regulačních mechanismů a především úhrad od objednavatelů (státu, regionů). Navíc ani přes privatizaci Českých drah by se stát nezbavil povinnosti objednávky veřejné služby a jeho závazku prokazatelnou ztrátu financovat.

 
 

5) Jaké spojení v současné době existuje mezi státem a ČD?

České dráhy jsou akciovou společností ve stoprocentním vlastnictví státu. Stát tak kontroluje činnost firmy obdobným způsobem jako probíhá kontrola a činnost všech soukromoprávních firem. Tedy přes Řídicí výbor jako obdobu valné hromady a dozorčí radu. V obchodních aktivitách (jde o zajištění provozu osobních spojů formou závazku veřejné služby) je mezi státem a kraji na jedné straně a ČD na druhé straně standardní komerční smluvní vztah zcela stejný, jako je mezi kraji a státem a jinými soukromými dopravci. 

 

Tolik z odpovědí Českých drah, které mi byly doručeny.

 

S osobním přáním pevného zdraví a všeho dobrého v novém roce

 

Ing. Václav Baštýř
poslanec

 

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie